Hareket Tarzımız

English

Hareket tarzımız esasen öykümüzle, teker teker ve birlikte hayatta durduğumuz yerle doğrudan ilintili. Bir kooperatif çatısı altında bir araya gelme isteğimiz, hem yıllar içinde kendiliğinden gelişen yaşamı bölüşme, birlikte düşünme ve ortaklaşa üretim süreçlerinin bir yansımasıdır, hem de BİLARK bileşenlerinin kolektif emeğin ve yatay örgütlenmenin değerine, verimliliğine olan inancından kaynaklanmaktadır. 


Hiyerarşi içermeyen bir yapımız ve çalışma biçimimiz var: BİLARK olarak yapılacak faaliyetlerle ilgili tüm süreçlerde eşit söz hakkı geçerli. Bir faaliyetin gerçekleştirilmesine karar verilmesi, bu yönde bir program oluşturulması ve o program dahilinde işe koyulmak, bir arada düşünme, tartışma süreçlerinin sonucunda verilen ortak karara bağlı. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için gereken işbölümünde yine hiyerarşi içermeyen bir yol izlenirken, bileşenlerin beceri ve birikimleri göz önünde bulunduruluyor ve bu işbölümüne de ortaklaşa karar veriliyor. 


İşbirliğine açık, şeffaf bir yapıya sahibiz: Kendi içinde yatay örgütlenme ve şeffaflık esasında işleyen BİLARK, kendi yapısı dışındaki kişi ve kuruluşlarla da aynı esasta ilişki kurmayı önemsiyor. Toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, adil bir dünya talebini savunan, evrensel hak ve özgürlüklere saygılı, ırk, din, dil, cinsiyet ve tür ayrımcılığı yapmayan tüm kişi ve kuruluşlarla birey-toplum ve yaşam yararına yapılacak her türlü faaliyette işbirliği ve dayanışmaya açığız. Ayrıca benzer girişimlerin artmasını, ülkemizde ve dünyada ekonomik girişim ve yaratıcı üretimle emeğin birleşmesinden doğacak yeni bir ekonomi alanının güçlenmesini arzu ediyoruz. Bu sürece katkı için bilgi, deneyim ve altyapımızı ilgilenenlerle olabildiğince paylaşmak istiyoruz.Bilimsel araştırma projesi veya çalışma alanlarımz içinde yer alan diğer faaliyetlerde proje ortaklığını ve işbirliğini önemsiyoruz. Bu nedenle proje fikirlerimizi ilgilenenlerle paylaşmak, BİLARK dışından kişi ve kuruluşların proje önerilerini birlikte geliştirerek projeler ortaya çıkarmak gibi çok yönlü etkileşim içinde olmak istiyoruz. İlgilenenlere web sayfamızdaki “işbirliği” sekmesini izlemeyi ve bizimle iletişime geçmeyi öneririz.