Çalışma Alanlarımız

English

BİLARK’ın çalışmaları araştırmalar yoluyla bilimsel bilgiyi artırmaya ve varolan bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulama alanlarına yansıtmaya yöneliktir.

Bu çalışmalar kapsamında BİLARK ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap vermek üzere uygun çözüm paketleri geliştirecek altyapıya sahiptir. Sipariş üzerine yürütülecek araştırmaların kullanım hakkı (telif hakkı mevzuatına uygun çerçevede) siparişi vererek finansmanı sağlayan kuruluşa aittir.

Ayrıca  herkese açık ulusal ve uluslarası fonlardan yararlanmak amaçlanmaktadır. Bu fonlarca desteklenen BİLARK çalışmaları telif hakları kapsamında kalınarak herkesin yararlanmasına açıktır. 

BİLARK’ın mevcut durumda uzmanlığı çeviribim, uygulamalı dilbilim, edebiyatbilim, yabancı dil öğretimi  ve kültür araştırmaları alanlarını kapsıyor. 

Ayrıca yine bu alanlarla bağlantılı olmak kaydıyla, araştırma yapılması istenen spefisik konuya bağlı olarak ilgili uzmanların katılımıyla başka disipinleri de kapsayacak biçimde disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar yürütülebilir.

Hâlihazırda sunduğumuz hizmetler şu başlıklar altında toplanıyor:

Araştırma

Çalışmalarınızı bilgiye ve güvenilir verilere dayandırarak yürütmek istiyorsanız ihtiyacınıza uygun çerçevede araştırmalar projelendirilir, yürütülür ve sonuçlandırılır.

Örnek: Bir eğitim kurumu çevirmen yetiştirmek üzere bir program açmayı planlıyor. Bu programdan mezun olacakaların profilini öngörebilmek için sektöre dönük talep analizine ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla çeviri dünyasında eleman ihtiyacına dönük görgül araştırma yapılarak hangi konuda ne kadar ve hangi niteliklerde elelman ihtiyacı olduğu verilerle ortaya koyulabilir. 

Eğitim

Kendini geliştirmek isteyenlere veya bir işyerinin elemanlarının becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları tasarlanıp uygun eğitim ekibiyle uygulanır ve ölçme değerlendirme gereklerine uygun olarak performans değerlendirmeleriyle birlikte sonuçlandırılır. Bu eğitmler yaşam boyu öğrenme çerçevesinde farklı alan ve düzeylerde ve farklı formatlarda (çalıştay, seminer, kurs, işyeri eğitimi vb.) olabilir.

Örnek: Lisans mezuniyeti sonrası işe başlama sürecinde ihtiyaç duyulan tamamlayıcı kurslar düzenlenebilir. Belli işletmelerin işe başlatmak istediği deneyimsiz elemalara dönük eğitim programları hazırlanıp kısmen işyeri ortamı uygulamalarını da kapsayacak biçimde uygulanabilir. 

Danışmanlık 

Uygulamalarınızda bilimsel bilgi desteğine ihtiyaç duyursanız, uygun konularda uzmanlık desteği verilir.

Örnek: Bir çeviri projesinde terim yönetimi kapsamında uygulamalı dilbilim desteği verilebilir; bu bağlamda uluslararası terim yönetimi standartları temelinde ihtiyacınıza uygun çözümler geliştirilir.

Bilimsel toplantı düzenleme

Ulusal ve uluslararası bilmsel toplantılar, öngörülen toplantının işlevine uygun olarak bilimsel nitelik gözetilerek planlanır ve tüm aşamalarıyla gerçekleştirilir. Gerektiğinde teknik organizasyon için üçüncü kişilerin hizmetlerinden yararlanılır.

Örnek: Bir akademik kuruluş kendi alanındaki eğitim sorunlarını uluslararası karşılaştırmalar temelinde değerlendirmeyi sağlayacak bir toplantı amaçlamaktadır. BİLARK bu toplantının konseptini, katılımcılarını ve hedef kitlesini, yerini ve toplantı kapsamındaki hizmetleri planlayarak ilgili kuruluşun da katılımıyla yürütebilir. Burada gözetilecek amaç, bilimsel niteliğin sağlanmasının yanısıra verimli ve mali bakımdan da hesaplı bir uygulamayı gerçekleştirebilmektir.