Projelerimiz / Uluslararası Projeler

2015 yılından itibaren aktiv yer aldığımız çok ortaklı uluslararası üç proje bütçesinden BİLARK'a tahsis edilen meblağ 60.000 avroyu geçmektedir.
DER DIE DAS (App)
Österreich Institut GmbH'nın koordinatörlüğünde AB Erasmus + programı çerçevesinde başvurusu yapılan 2 yıllık çok ortaklı uluslararası proje kabul edildi. Ortağı oduğumuz projenin, sözleşme imzalandıktan sonra 2019 Eylül-2020 Ağustos döneminde yürütülmesi öngörülüyor.
Mesleki Almanca Kursları - deutsch.info
Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık (Key Action 2) programı çerçevesinde Mesleki Almanca Kursları projesi (deutsch.info platformunun devamı niteliğinde). 3 yıllık proje 2018 Eylül-2012 Ağustos dönemini kapsıyor.
Almanca Öğrenme Platformu: deutsch.info
Erasmus + kapsamında sürdürülen bilArk’ın da ortak olduğu Almanca öğrenme platformu deutsch.info projesi 2014-2017 arasında 3 yıllık bir çalışma amaçlarına ulaşarak tamamlandı.
https://deutsch.info/tr