Genel Habeler ve Duyurular

deutsch.info platformu üçüncü yılında
2013 yılının sonbaharında hizmete sunulan deutsch.info platformu üçüncü yılını bitiriyor. Projede görev alan kurumların sayısı başlangıçta sekizken, bu sayı 2016 sonunda 13''e ulaştı. Projeye katılan ortakların artması, platform içeriğinin ve bu içeriğin çevrildiği dillerin sayısının artması anlamına da geliyor. Son yıllarda bilhassa Ortadoğu'dan Almanya'ya gelen göçmenlerin sayısının artması Batı dillerinin yanısıra Arapça ve Farsça gibi dillerin de platforma eklenmesini zorunlu kıldı. deutsch.info platformu artık tam 19 dilde içerik sunuyor. Önemli bir üye ve kullanıcı sayısına (155 ülkeden 210 binden fazla üye kullanıcı)) ulaşmayı başaran ücretsiz platformun 2014 yılı sonunda Avrupa Komisyonu tarafından ikinci kez destek almasıyla tüm ortaklar içeriğin B1 ve B2 seviyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar yaptı. Almancaya ve Almanca konuşulan ülkelerdeki kültürel ve sosyal hayata dair ilgi duyan kullanıcıların 19 farklı dilde sunulan içerikten yararlanması için sitenin sol alt köşesindeki dil ayarını seçmesi yeterli. Böylelikle ilgili içeriğin üstüne (kursörle/fareyle) geldiklerinde metinleri ve diyalogları kendi anadillerinde inceleyebiliyorlar. "deutsch.info" platformu, Avrupa Komisyonu'nun Yaşam Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde desteklenen ve 2017 yazında sona erecek bir proje. BİLARK, ikinci döneminden itibaren (2015) dahil olduğu projede Avusturya Enstitüsü (Viyana) ve WBS (Almanya) adlı ortaklar tarafından hazırlanmış olan diyaloglar ve metinlerden oluşan içeriğin, gramer altyapısı bakımından da desteklenmesi yönünde çalışmalar yapıyor, yabancı dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak içerikle ilişkili dilbilgisi konularını açıklayıcı örneklerle kullanıcılara sunuyor. Platformun içeriğinin sadece dil öğrenimine yönelik materyallerden oluşmadığına, dilsel malzemenin yanısıra Almanya ve Avusturya’daki yaşamla ilgili birçok bilgilendirici kaynağa da (örneğin Vatandaşlık Testi soru ve cevapları ve bunların Türkçe’ye çevrilmesi) yer verildiği de önemle vurgulanmalı. Çok dilli bir platform olan deutsch.info’nun tüm içeriğinin Türkçe’ye çevrilerek Almanca öğrenenlerin hizmetine sunulması, projenin Türkiye’deki ortağı BİLARK’ın üstlendiği başlıca görevlerden. BİLARK, yabancı dil öğretimi ve çeviri alanındaki uzman çalışanları, birikimleri ile platform yapısının ikinci dönemde daha da gelişmesi ve olgunlaştırılması yönünde katkılar da yapıyor.
tüm haberler